Ma otsin nüüd ametlikult tööd. 

Ma olen sellele kaua mõelnud, kaheldes ja mõeldes, kas see on hea mõte, ja nüüdseks olen ma jõudnud paratamatule arusaamisele, et ma pean seda tegema. Ma olen flirtinud selle mõttega ka eelnevatel aastatel, kuid ma ei ole kunagi jõudnud kaugemale paarist tööintervjuust enne kui mu praegune tööandja on suutnud mind ümber veenda – nende juurde jääma. Seekord on see erinev, ei ole midagi, mida nad saaksid pakkuda, et mu meelt muuta. Ma olen nendega rääkinud ja nad teavad seda. Ma olen jõudnud järeldusele, et mul on nüüdseks piisavalt kogemust spetsiaaltarkvara arenduse mudelis ning mul on vaja teha midagi muud, et mind motiveerituna hoida.

Ärge mõistke mind valesti, ma ei arva oma praegusest tööandjast midagi halba, tegelikult vastupidi. Uptime on väga hea tööandja, kelle heaks töötada. Ma olen töötanud nende heaks juba 9 aastat (novembris 2011 saaks 10). See on suur number. Ma ei oleks siia jäänud, kui see oleks olnud halb firma. Nende aastate jooksul olen ma teinud siin palju erinevaid töid ja ma olen ise palju muutunud. Ma alustasin programmeerijana, kes püüdis vaid peitu pugeda ja käis ainult seinaääri mööda, kuid läbi pideva enesearenduse, mind ümbritsevate inimeste toetuse ja paindliku süsteemi olen ma muutunud usaldusväärseks analüütikuks, kes arutab klientidega keerulisi teemasid ja edastab selle arusaadavalt ka programmeerijatele. Ma olen näinud inimesi tulemas ja minemas; kliendibaasi muutumas; erinevate tehnoloogiate ja organisatsiooni struktuuride läbiproovimist firma poolt ja ma olen kindel, et see on üks parimaid spetsiaaltarkvara arenduse firmasid Eestis.

Samuti armastan ma paljut oma praeguses töös. Mulle meeldib mõista, kuidas asjad töötavad, miks midagi tehakse nii nagu tehakse ja kas annaks teha kuidagi paremini. Mulle meeldib tutvuda keeruliste teemadega, neid oma mõttes igalt küljelt vaadata, need organiseerida ja pakkuda töötavaid lahendusi, et elule kaasa aidata. Ma armastan nende üleskirjutamist ja diagrammide joonistamist keerukamate kohtade selgitamiseks. Mulle meeldib omada üldpilti, kuid samas mõista ka kõiki detaile. Mulle meeldib paindlikult otsida alternatiivseid lahendusi kui mõni pakutud lahendus mingil minule eelnevalt teadmata põhjusel kliendile siiski ei sobi.

Pikka juttu tegemata, olen kokku leppinud, et lahkun Uptime’ist 1. septembril 2011, tahan lõpliku otsuse teha enne suve algust. Niisiis kutsun üles kõiki, kellel on mulle kas hea soovitus, mis võiks mu uus töö olla, või kellel on endal vajadus minu oskuste ja omadustega inimese järele, kontakteeruda minuga.

Minu CV leiad siit või CV Online’ist.

I am now officially searching for work. 

I have been thinking about it for a long time now, hestitating and thinking whether it is a good idea, and now I have reached the inescapable realization that I have to do it. I have flirted with that thought in previous years as well, but I have never got much farther than a few interviews before my current employer has been able to convince me to reconsider – to stay with them. This time it is different, there is nothing they could offer that would make me change my mind. I have talked to them and they know it. I have come to understand that I have had enough experience in special software development model and I need to do something else to keep me motivated.

Don’t get me wrong, I think nothing bad of my current employer, actually the opposite. Uptime is a very good company to work for. I have been working for them  for 9 years now (it would be 10 in November 2011). That is a big number. I wouldn’t have if it had been a bad company.  In these years I have done a lot of different things there, I have changed a lot and the company has also changed. I started out as a programmer that did her best to hide out of sight, walking only at the sides of the walls, but through constant self-improvement, support from people around me and flexible system I have changed into a reliable analyst that can discuss complex subjects with customers and relay that to programmers in understandable way. I have watched people come and go; customer base changing; trying out different technologies and inside structures by the company and I am sure this is one of the best companies in special software development that there are in Estonia.

And I also love much about my current job. I love to understand how things work, why something is done the way it is and if there is a better way. I love to be introduced to complex subjects, look at them from every side in my head, organize them and offer workable solutions to help things along. I love writing them up, and drawing diagrams to illustrate the more complex points. I love to have general picture and still understand all the details. I love to find alternate solutions flexibly when some solution I have offered is not possible for some reason that was still  unknown for me previously.

Long story short, I have agreed to leave Uptime at September 1st, 2011, I want to be able to make the final decision before the start of summer. So I invite anybody who has a good suggestion as to what would be a good job for me, or has a need for a person of my qualifications and attributes, to contact me.

You’ll find my CV here or CV Online .

One Response

  1. Minu uus töökoht on leitud ja aeg töökoht vahetada jõuab kätte selle nädala reedel – 26. august on minu viimane tööpäev Uptime Developmentis. Käisin võimalusi tööleminekuks arutamas kõige erinevamate tööpakkujate juures – pidin mitmetest pakkumistest erinevatel põhjustel keelduma, mõnedest väga suure kahjutundega, ning ka minule anti mõneltpoolt eitavaid vastuseid. Lõpuks aga otsustasin Ericsson Eesti ASi kasuks, kus asun 5. septembril tööle Solution Architect ametikohale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *